BULLISH LADDER BOTTOM

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מעלה

בינונית

קריטריונים לתבנית

  1. השוק נמצא במגמת ירידה.
  2. בשלושת הימים הראשונים מופיעים שלושה נרות אדומים וארוכים בצורה מדורגת כאשר הפתיחה והסגירה של כל יום נמוכים יותר מהיום הקודם.
  3. ביום הרביעי מופיע נר אדום עם צל עליון וארוך.
  4. לבסוף מופיע ביום החמישי נר ירוק אשר נפתח עם פער כלפי מעלה.

תיאור התבנית

הופעת תבנית זו מעניקה לסוחרי השורט הזדמנות לסגור את הפוזיציות שלהם מבעוד מועד, הדבר משתקף ביום הרביעי בתבנית אשר לאחריו מופיע נר ירוק אשר נפתח עם פער כלפי מעלה.

אם הנר הירוק הינו ארוך או שמחזורי המסחר בו גבוהים, הדבר מרמז על היפוך שוורי.

הסבר לתבנית

התבנית נפתחת עם נר אדום, כהמשך למגמת הירידה השורה בשוק. ביום הרביעי המסחר נפתח כלפי מטה כהמשך למגמת הירידה אך אז המסחר מתחיל לנוע מעלה ואף מגיע קרוב לנקודת השיא של הנר הקודם אך אז מתחילה תנועה כלפי מטה עד שלבסוף נסגר בשפל חדש. תנועה זו אמורה להזהיר את סוחרי השורט ומזהירה על כך שהשוק לא יישאר במגמת ירידה לנצח. סוחרי השורט יתחילו בשלב הזה לסגור את הפוזיציות שלהם ולקחת את הרווחים שלהם. ביום החמישי השוק עובר למגמה חיובית הוא נפתח בפער עולה ונסגר גבוה יחסית, אם הסגירה ביום הבא תהיה גבוה יותר זהו סימן כמעט ודאי להיפוך מגמה.

נקודות חשובות

  • מומלץ לקבל אישור ביום השישי להיפוך המגמה, האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש.