BULLISH MAT HOLD

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

המשך

עלייה

גבוהה

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עליה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק.
ביום השני מופיע נר אדום אשר מופיע עם פער מעל הנר הראשון.
ביום השלישי והרביעי מופיעים נרות קטנים אשר שער הפתיחה שלהם נמוך מהנר ביום השני אך עדין נמצאים בתוך טווח הנר הראשון
ביום החמישי מופיע נר ירוק נוסף אשר נפתח עם פער מעל הנר הרביעי ונסגר בשיא חדש.
תיאור התבנית

התבנית זו ידועה כתבנית המשך חזקה, בתבנית זו מופיע נר ירוק ארוך במהלך מגמת עליה, אשר לאחריו מופיעים שלושה נרות עם גוף קטן אשר יורדים מטה בהדרגה. ביום החמישי השוק מתחיל לעלות שוב ומתאפיין בסגירה בשיא חדש.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה במהלך מגמת עליה. ביום הראשון בתבנית מופיע נר ירוק , ביום השני המחירים נפתחים עם פער כלפי מעלה ונסחרים בטווח צר אך לבסוף נסגרים במגמה שלילית, דבר זה מציין כי הקונים והמוכרים נמצאים בדילמה לגבי המשך המגמה. הימים הקרובים מכניסים מעט דאגה בנוגע להמשך מגמת העלייה כיוון שהימים הללו נפתחים ונסגרים בשערים שהינם נמוכים יותר מהשערים של היום השני,אך בכל מקרה השוק עדיין נמצא גבוה יותר משער הפתיחה של היום הראשון, דבר אשר מציין כי השוק נכשל בניסיון לרדת מטה. ביום החמישי והאחרון המחירים מתחילים לעלות שוב ונסגרים בשיא חדש דבר שמראה כי התנועות בימים האחרונים היו בסך הכל הפסקה במהלך התנועה מעלה, אשר לאחריה מגמת העלייה אמורה להמשיך.

נקודות חשובות

התבנית הזו דומה לתבנית Bullish Rising Three Methods ההבדל בין התבניות הוא שהנרות של הימים השני והשלישי והרביעי בתבנית הנוכחית גבוהים יותר מהנרות הקטנים שנמצאים בתבנית Bullish Rising Three Methods.
תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום השישי, האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק,פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש