BULLISH MATCHING LOW

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

בינונית

 

קריטריונים

  • השוק נמצא במגמת ירידה.
  • ביום הראשון מופיע נר אדום וארוך.
  • ביום השני מופיע נר אדום נוסף שנסגר בנקודת סגירה השווה ליום הקודם.

הגדרה לתבנית

התבנית מתרחשת כאשר מופיעים שני נרות אדומים עם סגירה שווה במגמת ירידה.

הסבר לתבנית

  • השוק ממשיך במגמת הירידה כפי שמשתקף מהנר ביום הראשון, ביום השני השוק נפתח במחיר גבוה יותר מהסגירה, המסחר עולה מעט ואז יורד מטה ונסגר בנקודת סגירה השווה לסגירה ביום הקודם.
  • התבנית הזו מציעה תמיכה לזמן קצר, הסוחרים בשורט צריכים להיות ערים לאפשרות להיפוך מגמה אם הם לא יהיו ערניים לאפשרות היפוך הם ישלמו כך ביוקר בזמן הקצר.
  • התבנית הזו דורשת אישור ביום השלישי, האישור יכול לבוא בצורת נר ירוק, פתיחה במרווח עולה או סגירה גבוה יותר.