BULLISH SIDE BY SIDE WHITE LINES

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

המשך

עלייה

גבוהה

קריטריונים
השוק נמצא במגמת עליה.
ביום הראשון מופיע נר ירוק.
ביום השני מופיע נר ירוק נוסף אשר נפתח עם פער למעלה.
ביום השלישי מופיע נר ירוק נוסף זהה לנר ביום השני ונפתח באותו שער פתיחה.
תיאור התבנית

התבנית מתאפיינת בנר ירוק אשר מופיע ביום השני בפער מעל נר ירוק ביום הראשון ולאחריו מופיע נר ירוק נוסף זהה לו. היום השני והשלישי נסגרים באותו שער סגירה, כאשר הנר ביום השלישי מגיע במהלך המסחר לנקודת שיא גבוהה יותר.

הסבר לתבנית

התבנית מופיעה כאשר השוק נמצא במגמת עליה.הנר הירוק הראשון מאשר את המשך מגמת העלייה של השוק, ביום השני השוק נפתח עם פער כלפי מעלה ונסגר בשער גבוה, ביום השלישי השוק נפתח במחיר נמוך לעיתים אף נמוך מהיום הקודם אך אז המסחר מתחיל לעלות עד שלבסוף היום נסגר בנקודת הסגירה של היום הקודם, במהלך המסחר ביום השני השוק מגיע לנקודת שיא חדשה, דבר המרמז על כך שמגמת העלייה אמורה להמשיך.

נקודות חשובות

הנרות ביום השני והשלישי לא רק דומים בגודלם הם גם נסגרים בשער זהה.
תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום הרביעי,האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק,פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש