Stick Sandwich

BULLISH STICK SANDWICH

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

לא ברור

בינונית

 

קריטריונים לתבנית

  1. השוק נמצא במגמת ירידה.
  2. ביום הראשון מופיע נר Marubozu אדום.
  3. ביום השני מופיע נר ירוק אשר נסגר מעל לסגירה של היום הקודם.
  4. ביום השלישי מופיע נר Marubozu אדום נוסף אשר נסגר בנקודה שהינה שווה לנקודת הסגירה ביום הראשון.

תיאור התבנית

בתבנית זו כל יום נפתח בפער כלפי מעלה, אך הסגירה משתנה דבר אשר מזהיר על כך שהמחירים מוצאים כעת נקודת תמיכה אשר ממנה אמורה להגיע מגמת ההיפוך.

הסבר לתבנית

  • התבנית מתאפיינת בכך שיש בתוכה מגמת ירידה, ביום השני המסחר נפתח גבוה יותר נסחר כלפי מעלה ואף נסגר קרוב לשער השיא. תנועה הזו יכולה לסמן על היפוך מגמה ומזהירה את סוחרי הShort כי עליהם לפקוח עיניים.
  • ביום המסחר השלישי המסחר נפתח גבוה אף יותר ומבהיל חלק מסוחרי ה Short אשר סוגרים את הפוזיציות שלהם אך אז המחירים יורדים מטה עד שלבסוף המסחר נסגר בנקודת הסגירה של היום הראשון או קרוב מאוד אליה.
  • תבנית זו מראה שהשוק מתייצב בנקודת תמיכה אשר ממנה אמורה להתחיל מגמת ההיפוך.

נקודות חשובות

  • התבנית דורשת אישור להיפוך המגמה ביום הרביעי, האישור יכול להופיע בצורה של נר ירוק, פתיחה בפער גבוה יותר או סגירה בשיא חדש.