BEARISH THREE BLACK CROWS

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 גבוהה

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
התבנית מאופיינת ב שלושה נרות אדומים ארוכים.
כל יום נפתח גבוה יותר מהסגירה ביום הקודם ונסגר בשפל חדש קרוב לשפל של יום המסחר עצמו.
הסבר לתבנית

התבנית מראה כי השוק נמצא במגמת עלייה במשך זמן רב וכי הוא הגיע לשיא שלו או שהוא כבר נמצא שם, תנועה מכרעת משתקפת בנר הראשון המופיע בתבנית, בשני ימי המסחר הבאים מופיעים שני נרות אדומים אשר מראים כי כוחם של ה"שוורים"אזל.
התבנית הינה תבנית היפוך חזקה אשר מופיעה במהלך מגמת עליה, התבנית מכילה שלושה נרות אדומים ארוכים, אשר מופיעים בצורה מדורגת כלפי מטה, כל יום מסחר בתבנית נפתח גבוה יותר מהסגירה של היום הקודם ונסגר בשפל חדש.
נקודות חשובות

מחירי הפתיחה של הנרות השני והשלישי יכולים להיות בכל מקום בתוך טווח גוף הנר הקודם, למרות זאת עדיף יהיה אם הפתיחה תהיה מתחת לנקודת האמצע של הנר הקודם.
אם הנרות האדומים הינם ארוכים מאוד צריכים להיות זהירים מפני מכירת יתר של השוק.
האמינות של התבנית נחשבת לגבוהה אך מומלץ לקבל אישור לתבנית אשר יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה עם פער כלפי מטה או סגירה בשפל חדש.