BULLISH THREE INSIDE UP

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

בינונית

קריטריונים לזיהוי התבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
בשני ימי המסחר הראשונים מופיעה התבנית Bullish Harami.
ביום השלישי מופיע נר ירוק אשר נסגר בשער גבוה יותר מהסגירה ביום הקודם.
תאור התבנית

תבנית הזו נקראת גם בשם Confirmed Bullish Harami, כיוון שהיום השלישי בתבנית מהווה אישור להיפוך בתבנית Bullish Harami ומאשר את שינוי המגמה למגמה שוורית (עולה).

הסבר לתבנית

בשני הימים הראשונים בתבנית מופיעה תבנית של Bullish Harami. ביום השלישי מתקבל אישור לשינוי המגמה כיוון שמתקבל נר ירוק אשר נסגר גבוה יותר משלושת הימים האחרונים.

נקודות חשובות

תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום הרביעי, האישור יכול להופיע בצורת נר ירוק, פתיחה בנקודה גבוהה יותר או סגירה בשיא חדש.