BEARISH THREE OUTSIDE DOWN

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

 כלפי מטה

 גבוהה

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת עלייה.
היומיים הראשונים הינם בעצם תבנית Bearish Engulfing .
ביום השלישי מופיע נר אדום עם סגירה נמוכה יות מהיום השני.
הסבר לתבנית

התבנית הזו הינה שם אחר לאישור התבנית Bearish Engulfing , היום השלישי מאשר את מגמת ההיפוך הדובית.
היום השלישי מאשר את מגמת ההיפוך שהופיעה בתבנית Bearish Engulfing כיוון שמופיע נר אדום עם סגירה בשפל נמוך יותר כמתבקש מאישור התבנית.
נקודות חשובות

התבנית נחשבת לתבנית אמינה מאוד אך עדיין מומלץ לקבל אישור למגמת ההיפוך אשר יכול להופיע בצורת נר אדום, פתיחה עם פער כלפי מטה או סגירה בשפל חדש.