BULLISH THREE OUTSIDE UP

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך

עלייה

גבוהה

קריטריונים לזיהוי התבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
ביום הראשון והשני מופיעה תבנית Bullish Engulfing.
ביום השלישי מופיע נר ירוק עם סגירה גבוהה יותר מהיום השני.
תיאור התבנית

היום השלישי בתבנית משמש כאישור לתבנית Bullish Engulfing, ולכן התבנית נקראת גם Confirmation Bullish Engulfing.

הסבר לתבנית

שני הנרות בימים הראשונים בתבנית הינם תבנית Bullish Engulfing והיום השלישי מהווה אישור לתבנית ההיפוך, כיוון שהנר הינו נר ירוק שנסגר בשיא חדש.

נקודות חשובות

תבנית זו נחשבת לבעלת אמינות גבוהה אך עם זאת ניתן לחזק את אמינותה אף יותר ע"י המתנה לאישור ביום הרביעי, האישור יכול להופיע בצורת נר ירוק, פתיחה בנקודה גבוהה יותר או סגירה בשיא חדש.