BEARISH THRUSTING

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 המשך

 כלפי מטה

נמוכה

קריטריונים לתבנית

השוק נמצא במגמת ירידה.
ביום הראשון מופיע נר אדום.
ביום השני מופיע נר ירוק אשר נפתח מתחת לשער הסגירה של היום הקודם,ונסגר בתוך טווח הגוף של היום הראשון, אך לא עובר את אמצע הגוף של היום הראשון.
תיאור התבנית

התבנית מאופיינת בנר אדום ארוך שלאחריו מופיע נר ירוק, אשר נסגר בתוך טווח הנר האדום ולא מצליח לעבור אותו.

הסבר לתבנית

התבנית מראה כי ישנו כשל במגמת הירידה, העובדה שהיום השני נסגר אך לא עובר אפילו את מחצית הנר ביום הראשון מראה כי ה"דובים" עדיין שולטים בשוק וכי מגמת הירידה אמורה להמשיך.

נקודות חשובות

התבנית הזו חלשה יותר מהתבנית Bearish On neck ו Bearish in neck.
דרוש אישור להמשך המגמה, האישור יכול להופיע בצורה של נר אדום,פתיחה בפער נמוך יותר או סגירה בשפל חדש.