WHITE OPENING MARUBOZU

 

 סוג התבנית

 כיוון השוק לאחר הופעת התבנית

אמינות התבנית 

 היפוך/המשך  

עלייה

נמוכה

קריטריונים לתבנית

לנר המופיע בתבנית יש צל עליון אך ללא צל תחתון.
היום נפתח והמחירים מתחילים לעלות מעלה לאורך כל היום דבר אשר יוצר גוף נר ירוק וארוך ללא צל תחתון.
היום נסגר מעל לנקודת הפתיחה אך לא בשיא היומי דבר אשר יוצר לנר צל עליון.
הגדרה לתבנית

התבנית מתאפיינת בנר בודד ירוק וארוך עם צל עליון אך ללא צל תחתון.

הסבר לתבנית

הנר מראה כי השוק נפתח והמסחר התחיל לעלות מעלה לאורך כל היום אך לבסוף השוק לא סגר בשיא שלו דבר אשר יוצר לנר צל עליון, זהו יום שוורי לחלוטין דבר אשר יכול לגרום לחשש בקרב סוחרי השורט אשר יתכן ואף יצאו מהפוזיציות שלהם, דבר אשר יכול לחזק את מגמת העלייה.

נקודות חשובות

במקרה שהנר מופיע במגמת ירידה הוא יכול לשמש כנקודת תמיכה.
מה שניתן להסיק מהנר המופיע בתבנית תלוי מאוד במה שמתחרש בתמונה הגדולה, הנר יכול להיות התחלה של עליה או המשך למגמת העלייה ובו בזמן הוא יכול לשמש כנקודת היפוך לירידות, הכל תלוי בימים הקרובים.
התבנית מורכבת מנר בודד ולפיכך הינה בעלת אמינות נמוכה,כיוון שהיא משקפת את המתרחש ביום מסחר אחד בלבד, יש להשתמש בתבנית זו תוך התייחסות לנרות נוספים ולמגמה הכללית בשוק על מנת לשפר את אמינות התבנית.